Informace k poslednímu podniku v Chebu!

 • 30.08 2022

Poprvé se v kalendáři Miniracing Czech Republic dvakrát za jednu sezónu podiváme do Chebu, kde se odehraje veliké finále!

V Chebu bude možné trénovat ve čtvrtek 15.9.2022 od 9:00 do 17:00 bez traťových komisařů, zdravotní služby a časomíry. Tento trénink je zcela v režii FUN Areny Cheb. V každé hodině bude pro motocykly vyčleněno 2x 10 minut, tak aby bylo možné rozdělit tyto dvě skupiny na malé a velké motorky. Cena tohoto tréninku je 1.000,-Kč.

Příjezd do areálu před začátkem závodů bude možný již ve čtvrtek 15.9.2022 od 9:00 i pro ty, co výše zmíněné tréninky nevyužijí. Za každý den tzv. „kempovného“ se hradí poplatek za elektriku a sociální zázemí 100,-Kč za dítě, 200,-Kč za dospělého. Tento poplatek se hradí při vjezdu do areálu a není součástí platby za tréninky a startovné.

Také během finále v Chebu se můžeme těšit na živé komentování a nebude to nikdo jiný, než Josef Kubíček! Joska Vás bude během závodů informovat o dění na dráze, bavit svým vytříbeným hlasem a těšit se můžete i na rozhovory s jezdci a zajímavými hosty.

Závodní víkend začíná 16. 9. 2022 pátečními volnými tréninky (viz. časový harmonogram) od 09:00 do 17:00. V pátek bude již dráha zabezpečena traťovými komisaři, sanitním vozem a zdravotní službou. V pátek se stále jede bez časomíry, jedná se o neoficiální tréninkový den.

Závodit se bude v níže vypsaných kategoriích. Veškeré podrobnosti ke zmíněným třídám jsou detailně popsány ve sportovních a technických řádech pro šampionát Miniracing Czech Republic 2022, viz. odkazy níže v článku.

 • UJA - Ukázková jízda Akademií (doprovodný program)
 • Minimoto Junior A
 • Minimoto Junior B
 • Senior Open 50
 • Ohvale 110
 • Ohvale 160
 • GP12
 • Pitbike 160 Stock

Pro páteční tréninky není potřeba elektronická přihláška. Možnost platby převodem (viz. poplatky) nebo na místě již pouze v hotovosti. Bez odpovídající nálepky na motocyklu nebude jezdec vpuštěn na dráhu. Nálepky budou k dispozici v pátek od 8:00 v prostoru formální přejímky v hlavní věži ve druhém patře.

 • 09:00 – 17:00     celodenní tréninky
 • 12:00 – 12:30     polední pauza
 • 12:30 – 17:00     odpolední tréninky
 • 16:00 – 19:00     administrativní / technická přejímka

Závodním dnem je sobota 17. 9. 2022. V dopoledním programu tradičně proběhnou dva volné tréninky po 10 minutách a následně jeden 13ti minutový kvalifikační trénink pro všechny vypsané třídy. V odpolední části čekají každou kategorii dva samostatné závody.

 • 08:00 – 09:30    administrativní / technická přejímka
 • 08:00 – 11:55    tréninky a kvalifikace
 • 12:00 – 13:00    polední pauza (ROZPRAVA S JEZDCI)
 • 13:00 – 18:00    závody
 • 18:00 – 18:30    přestávka
 • 18:30                 vyhlášení vítězů

Přihlášky pro závod musí být provedeny elektronicky nejpozději do pondělní půlnoci před závodem (uzávěrka přihlášek: 12. 9. 2022). Přihlášení po uzávěrce a o závodním víkendu znamená navýšení startovného, viz. vklady na závodní víkend ve Zvláštním ustanovení. Pokud bude přihlášeno více jezdců než povoluje limit dráhy, pozdní přihlášení nebo přihlášení na místě již nebude možné. Možnost platby převodem (viz. poplatky) nebo na místě již pouze v hotovosti. >>> ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA <<< Přihlášku je nutné vyplnit celou, pokud nebude přihláška vyplněná v plné formě, bude nutné doplňovat na místě, tedy za běžné startovné. Informace pro nové jezdce: Pro urychlení technické přejímky si připravte technickou kartu.

POPLATKY ZVÝHODNĚNÉ BĚŽNÉ
Volný trénink 16.9.2022 – celý den 1500,- Kč | 65€ 1800,- Kč | 80€
Volný trénink 16.9.2022 – odpoledne 800,- Kč   | 35€ 1000,- Kč | 45€
Startovné 17.9.2022 1500,- Kč | 65€ 1800,- Kč | 80€
Startovné 17.9.2022 – sleva na další třídu 900,- Kč   | 45€ 1100,- Kč | 50€

ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ – Online registrace a platba převodem do 12. 9. 2022 do 24:00 na níže uvedené bankovní spojení. Úspěšné přihlášení bude všem jezdcům potvrzeno až po úhradě startovného emailem nebo telefonicky.

BĚŽNÉ STARTOVNÉ – Platba po uzávěrce online přihlášek a uzávěrce zvýhodněného startovného. Možnost úhrady již pouze hotově během administrativní přejímky. Přihlášky po uzávěrce již nebudou potvrzovány.

Číslo účtu pro úhradu tréninku a startovného:

Smrz Academy klub v AČR

UniCredit Bank: 210 9431 591/2700

IBAN: CZ24 2700 0000 0021 0943 1591

SWIFT (BIC): BACXCZPP

Variabilní symbol: datum narození (dd-mm-yyyy)

Poznámka: celé jméno, třída, startovní číslo

Součástí vkladu je pojištění proti škodě třetí osobě 150,- Kč (6€) /jezdec/ víkend. Tuto částku pořadatel odkazuje na účet pojišťovny. Jezdec jedoucí ve více kategoriích hradí pojištění pouze jednou a pro základní startovné je mu udělena sleva, viz. tabulka poplatek trénink, startovné.

Veškeré důležité informace k danému podniku jsou vždy uvedeny ve zvláštím ustanovení. Pro každého účastníka šampionátu Miniracing Czech Republic je povinná znalost Sportovních řádů a především bezpečnostních opatření. Pro jezdce samotné je absolutním minimem znalost světelné a vlajkové signalizace. Na každém podniku proběhne povinná rozprava s jezdci a jejich zákonnými zástupci u startovní věže. Čas této rozpravy bude upřesněn v časovém harmonogramu.

Těšit se můžete na věcné ceny od partnera Miniracing Czech Republic, společnost DAFIT s.r.o.

Ocenění obdrží prvních pět jezdců v každé kategorii. Jezdci na 5. a 4. místě obdrží medaily a věcnou cenu a jedzci na pódium, tedy 3., 2. a 1. pohár a rovněž věcnou cenu. Děkujeme DAFIT s.r.o. za podporu a budeme se společně těšit na příjemné překvapění.

Během celého podniku se řiďte heslem "Fair Play" a chovejte se k soupeřům s respektem! https://www.fairplay-motorsport.cz/

Důležité dokumenty k závodu:

- Zvláštní ustanovení

Technická karta

Časový harmonogram - (pátek 16. 9. 2022)

- Časový harmonogram - (sobota 17. 9. 2022) - ZMĚNA 16.9.2022 v 19:00 !!!

- Sportovní řády Miniracing 2022   (16.5.2022 aktualizace)

- Technické předpisy pro všechny třídy   (16.5.2022 aktualizace třída GP12)

Těšíme se na Vás opět do Chebu!

________________________________________________________________________________________________________________________ Rekapitulace důležitých změn pro sezónu 2022:

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Ukázkové jízdy akademií – doprovodný program šampionátu Miniracing. Vypsaná třída pouze pro jezdce bez licencí od 5 do 7 let věku. Při UJA může při vybraných podnicích startovat Slovenský pohár PW50 dle jejich sportovních předpisů. 
  • Vývoj a rychlost jezdců v Ukázkových jízdách akademií bude sledována promotérem šampionátu – Smrz Academy klub v AČR.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu jezdci, který nevlastní licenci a je zároveň starší 7 let, a to pouze v případě, že závodník v minulosti nestartoval v žádné vypsané třídě v šampionátu Miniracing. Tato divoká karta smí být jezdci udělena maximálně na 2 závody. Po dvou odjetých závodech musí jezdec přestoupit do třídy Minimoto Junior A.
  • V případě, dosáhne-li jezdec starší věku 6 let limitu 115% od nejrychlejšího času třídy Minimoto Junior A, za odměnu mu do této třídy bude umožněn přestup za zvýhodněných podmínek. Promotér šampionátu tomuto jezdci proplatí startovné a licenci jezdce pro zbytek sezóny.
  • Technické předpisy dle předpisů pro třídy Minimoto Junior A+B s možností použití dvoudobého i čtyřdobého motoru dle specifikace pro třídu Minimoto Junior A. Výběr specifikace motoru je pouze na rodičích a je pouze na jejich zvážení jakou cestou se chtějí vydat.
  • TP Akademie

MMČR Účastnit se mohou jezdci s mezinárodní licencí, licencí FIM Europe nebo FIM vydanými AČR a také jezdci s odpovídajícími licencemi jiných národních federací (FMN) se souhlasem startu. Body se započítají všem jezdcům.

 • Minimoto Junior A (6 - 10 let)
 • Minimoto Junior B (8 - 12 let)
  • U těchto tříd pro sezónu 2022 nedochází ke změnám. Technické předpisy pro výše uvedené třídy zůstávají stejné jako v roce 2021. Výběr mezi motocykly 2T a 4T je pouze na rodičích a je pouze na jejich zvážení jakou cestou se chtějí vydat.
  • TP Minimoto Junior A / B
 • Senior Open 50 (od 12 let) 
  • U této třídy pro sezónu 2022 nedochází ke změnám. Technické předpisy zůstávají stejné jako v roce 2021.
  • TP Senior Open 50
 • Ohvale 110 (8 - 12 let) 
  • Technické předpisy zůstávají stejné jako v roce 2021 a i nadále je možné v této třídě startovat s motocyklem Honda NSF100 – technické předpisy Mini GP Stock 2019-2021. Změnil se pouze věkový limit. Oproti 7 – 15 let bude tato třída v sezóně 2022 určena pro jezdce od 8 do 12 let věku.
  • TP Ohvale 110 / 160
 • Ohvale 160 (10 - 16 let) 
  • Technické předpisy zůstávají stejné jako v roce 2021. Vzhledem k tomu, že vzniká nová třída kapotovaných motocyklů GP12, nadále nebudeme rozlišovat Ohvale na Junior a senior.
  • TP Ohvale 110 / 160
 • GP12 (od 14 let)  *výjimka 13 let, viz. Sportovní řády 
  • Třída GP12 nahrazuje třídu Ohvale 160 Senior a v roce 2022 bude startovat samostatně, nikoli společně s vypsanou třídou Ohvale 160 (v minulosti Ohvale 160 Junior).
  • Jezdcům, startujícím v roce 2021 ve třídách Ohvale 160 Junior a MiniGP Open může být na základě písemné žádosti zákonného zástupce udělena výjimka startovat v této kategorii, avšak v den závodu musí dovršit minimálně 13 let věku.
  • Povolené budou pouze sériově vyráběné kapotované motocykly o objemu do 190ccm a velikosti kol do 12", např. Ohvale GP0/GP2, GRC MOTO GP10R/GP12R, Bucci Moto BR10/BR12, MIR Racing MiniGP...
  • TP GP12
 • Pitbike 160 Stock (od 15 let) 
  • Povolené budou pouze sériově vyráběné Pitbiky o objemu do 165ccm a velikost kol do 12".
  • TP Pitbike 160 Stock
 • Návod na rezervaci startovního čísla najdete >>> ZDE <<<
 • Návod na vyřízení národní licence jezdce najdete >>> ZDE <<<
 • Předběžné startovní listiny na základě rezervací čísel >>> ZDE <<<

 

 • Autor: Smrz Academy
 • Vydáno: 30.08 2022