Informace k sezóně 2018

  • 18.12 2017

Zkrácený koncept sezóny Miniracing 2018 - MČR, PČR, JIMC  

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás seznámili se základním konceptem sezóny Miniracing 2018.

 

Tento koncept je v souladu s kolegy ze Slovenska i Maďarska.  

Třídy pro MČR, PČR a JIMC:

MČR:

MiniMoto Junior A*

-          2T 40ccm - restriktor o minimální tloušťce 3 mm ve výfukovém kanálu, ale před výfukovým potrubím s kruhovým otvorem o průměru 12 mm

-          4T  90ccm - restriktor o minimální tloušťce 15 mm v sání (změna oproti 2017) s kruhovým otvorem o průměru nejvýše 12 mm

-          SA bude iniciovat změnu pravidel i ve FIM, jelikož se zjevně jedná o chybu v pravidlech (restriktor u 4T v sání).

MiniMoto Junior B*

-          2T 40ccm - restriktor o minimální tloušťce 3 mm ve výfukovém kanálu, ale před výfukovým potrubím s kruhovým otvorem o průměru 15 mm

-          4T  90ccm - restriktor o minimální tloušťce 15 mm v sání (změna oproti 2017) s kruhovým otvorem o průměru nejvýše 15 mm

 

* Na základě konstruktivních připomínek stálých jezdců MČR ke konceptu v třídách MiniMoto Junior A + B, byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol vypracovat návrh technických předpisů tak, aby byla zaručena maximální možná srovnatelnost motocyklů s 2T a 4T motorizací. Tato skupina zveřejní své závěry nejpozději 31.1.2018. Na základě těchto závěrů budou vypracované závazné technické předpisy tříd MiniMoto Junior A+B.   

 

Mini GP Stock

-          pravidla NSF 100 – ADAC

-          nahříváky povolené

-          pneumatiky se vzorkem libovolné značky

-          mokré gumy povoleny

Mini GP Open

-          2T 50, 4T 100

-          2T 85, 4T 150

Mini Moto Senior Open

-          zůstává dle pravidel 2017

Jawa RS, GP

-          zůstává dle pravidel 2017  

 

PČR:

Minimotard

-          4T do 150ccm, 2T do 85ccm

-          Věkový limit od 8 let  

 

Pouze JIMC:

Yamaha PW 50

-          pouze JIMC

-          zůstává dle pravidel 2017

Mini GP 0

-          pouze JIMC

-          pouze Ohvale 110

Pitbike Junior

-          pouze JIMC

-          90 + 110 IMR

-          věkový limit 7 – 12 let  

 

Kontroly motocyklů

Preambule: Ideální stav, abychom měli takové třídy a předpisy, aby kontroly nebylo třeba provádět, bohužel není.

Za kontroly je odpovědný a může je nařizovat jen pořadatel prostřednictvím jury nebo ředitele závodu. Pořadatel se tomu většinou brání (kromě měření restriktorů a kromě Písku), protože si nechce přidělávat starosti a odrazovat jezdce, kteří mu zaplatili. Toto vede bohužel k domněnkám o nepovolených úpravách na motocyklech.

Kontroly se týkají především tříd Minimoto Junior A a B a Mini GP Stock.

Mini GP Junior:

-          budou důsledně kontrolovány restriktory a jejich umístění u vybraných jezdců kdykoliv během závodního víkendu

Mini GP Stock:

-          pro sezónu 2018 zakoupí SA 3 řídící jednotky - mohou být vyměněny během závodního víkendu kdykoliv jakémukoliv jezdci v tréninku, kvalifikaci či závodě. O výměně rozhoduje jury. Řídící jednotka se po závodě vrací.

-          na tréninkovém kempu či kdykoliv během závodního víkendu budou plombovány motory - technický komisař měří vrtání a zdvih

-          ADAC plomby budou uznávány

-          Parc Fermé - pořadatel musí zajistit PF v dostatečné kapacitě tak, aby mohly být v uzavřeném prostoru motocykly 2 tříd.

Ostatní třídy:

-          je nutné seznámit pořadatele s jejich povinnostmi týkajícími se kontrol a nutností znát předpisy a rozdělení tříd, aby při administrativní přejímce nepřijali jezdce, jehož stroj do žádné třídy nepatří a se skutečností, že o kontrolách rozhoduje jury nebo ředitel závodu  

 

Komunikace

V sezoně 2018 bude kladen důraz na jasnou komunikaci mezi pořadatelem a závodníky.

Každý jezdec obdrží po zaplacení startovného "KARTU JEZDCE“. 

Na tuto kartu se zaznamená:

-          zaplacení stratovného/formální přejímka

-          technická kontrola

-          účast na briefinku

Kartu odevzdává jezdec po každé, když vjíždí na okruh komisaři, který zkontroluje veškeré náležitosti a jezdce pouští na okruh. Pokud nebude mít jezdec veškerá razítka v pořádku, nebude vpuštěn na okruh. Po tréninku/kvalifikaci/závodě komisař odevzdává v Parc Fermé kartu zpět závodníkovi.

Rider briefing/ rozprava s jezdci bude pro každého jezdce povinná, účast potvrdí komisař razítkem na kartě jezdce.

Manuál briefingu připraví Matěj Smrž a bude řešit základní informace o pravidlech, o signalizaci, o chování v depu, na trati atd. Paralelně je nutné zkvalitnit komunikaci mezi traťovými komisaři a pořadatelem závodu.

Na každém závodě je nutné zorganizovat briefing pro TK.

 

Startovné

Startovné pro sezonu 2018 bylo stanoveno následovně:

-          ZVÝHODNĚNÉ

- v případě včasného přihlášení do závodu o   jezdec zašle elektronicky přihlášku nejpozději ve středu do 24.00 před závodním víkendem na adresu, která bude vždy uvedena na http://motojunior.cz/

o   jezdec následně platí startovné v místě závodu o závodním víkendu

o   Minimoto Junior, Yamaha PW 50  - 55 € (1400,- Kč)

o   Jawa, Mini GP, Motard – 65 € (1700,- Kč)  

-          BĚŽNÉ - v případě podání přihlášky o závodním víkendu:

o   Minimoto Junior, Yamaha PW 50  - 60 € (1500,- Kč)

o   Jawa, Mini GP, Motard – 70 € (1800,- Kč)    

 

Těšíme se na závody!    

 

  • Autor: Smrz Academy
  • Vydáno: 18.12 2017