Informace k závodům v Chebu

  • 9.08 2021

FIM MiniGP Alpe Adria Series a MMČR Miniracing Czech Republic.

Ve dnech 14. a 15. 8. 2021 se na okruhu Kartarena Cheb uskuteční závody FIM MiniGP Alpe Adria Series a MMČR Miniracing Czech Republic.

Díky spojení šampionátů se závody konají v sobotu i v neděli.

Zde naleznete důležité informace pro hladký průběh závodu.

COVID opatření:
Prosíme o dodržování aktuálních opatření vlády. Každý člen teamu musí odevzdat při administrativní přejímce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o negativním testu, očkování či prodělané nemoci. Doporučujeme všem, aby si ho vytiskli a vyplnili doma.
Čestné prohlášení ZDE
Zároveň je dobré mít u sebe doklad o očkování/testu/prodělané nemoci v případě kontroly.
 
Přihlášky a vklady na závodní víkend:
 
Přihlášky musí být provedeny na oficiálním formuláři a vyplněny elektronicky na stránkách www.miniracing.cz .
Pořadatel přijme každého jezdce, který splní požadované náležitosti.
Vklady na závodní víkend: 

Pro všechny třídy:                  1500,- Kč/ 65 €

Vklady jsou včetně pojištění proti škodě třetí osobě 150,- Kč (6€)/ jezdce/ víkend.
Jezdci jedoucí ve více kategoriích hradí pojištění pouze jednou.
Jezdec startující ve dvou třídách platí ve druhé třídě vklad s 50% slevou.

Administrativní a technická kontrola:

Zahraniční jezdci předloží při administrativní přejímce povolení ke startu v zahraničí vystavené FMN, která licenci vydala. Žádnému jezdci nebo stroji není povolen vstup na trať v den závodu, bez úspěšného absolvování administrativní a technické přejímky.
Pátek                                      13. 8. 2021                 17:00 – 19:00
Sobota                                    14. 8. 2021                 7:00 – 9:30

Rozprava s jezdci – oficiální vývěska:

Během tohoto setkání se budou projednávat náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů, plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či individuálním informování subjektů v PZS. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru PZS umístěna oficiální vývěska pořadatele.

Rozprava se koná v pátek 13. 8. 2021 ve 20:00 hod.

Každý jezdec je povinen umístit na motocykl na viditelné místo samolepku seriálu MMČR: Miniracing Czech Republic. Samolepky budou distribuovány v rámci přejímek pořadatelem. Jezdec, který nebude mít umístěnou samolepku, nebude připuštěn k závodu.
 
Parkoviště závodních strojů bude oficiálně otevřeno ve čtvrtek 12. 8. 2021 od 18:00.
 
V pátek 13. 8. 2021 proběhne tréninkový den od 9.00 hod.
Cena tréninkového dne je 1.300,- Kč/ 55 €.  
 
 
Dokumenty k závodu:
Zvláštní ustanovení
Časový harmonogram - pátek
Předběžný časový harmonogram - sobota
Předběžný časový harmonogram - neděle
Čestné prohlášení
Covid info  


Sejdeme se v Chebu! 

 

  • Autor: Smrz Academy
  • Vydáno: 9.08 2021