V Dlhé se body do MMČR Miniracing rozdávat nebudou.

  • 3.05 2021

Po vydání nových pravidel ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4 se komise SZM rozhodla závod v Dlhé nebodvat do MMČR Miniracing. Z pravidel vyplývá povinnost minimálně 2 PCR testů pro každého účastníka vracejícího se ze Slovenska a to je pro teamy velká finanční zátěž a nelze k tomu teamy nutit.

 
Po vydání nových pravidel ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4 se komise SZM rozhodla závod v Dlhé nebodvat do MMČR Miniracing. Z pravidel vyplývá povinnost minimálně 2 PCR testů pro každého účastníka vracejícího se ze Slovenska a to je pro teamy velká finanční zátěž a nelze k tomu teamy nutit.
 
Jezdci z ČR se závodů účastnit mohou na vlastní odpovědnost.
 
Pravidla ministerstva zdravotnictví, která budou muset všichni při návratu dodržet:
 
Všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,
a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,
b) před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARSCoV-2, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v bodě I.22,
c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení podle písmene b) nebo podle bodu I.22 písm.c) při hraniční nebo pobytové kontrole, je-li osoba povinna jím disponovat,
d) nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;
 
Informace k závodům: ZDE
 
Přihlášky podávejte na webu SMF! ZDE
 
 
 
 

 

  • Autor: Smrz Academy
  • Vydáno: 3.05 2021