Sportovní řády pro Miniracing

  • 18.06 2020

Komise SZM v Autoklubu České republiky na svém prvním zasedání 17. 6. 2020 schválila změny ve sportovních řádech pro Miniracing s okamžitou platností.

Celé sportovní řády pro Miniracing naleznete ZDE

Zde uvádíme pouze výběr ze změn, které jsou zásadnějšího charakteru:

TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Předmětem technické kontroly bude:
a) motocykl – každý jezdec může přihlásit 1 motocykl
b) ochranná přilba, bezpečnostní výbava a ochranný oděv
V případě poruchy stroje může ředitel závodu udělit jezdci vyjímku a povolit výměnu motocyklu.
Tento motocykl musí projít rovněž technickou kontrolou a to nejpozději 30 minut před startem
závodu příslušné třídy.
Technická přejímka musí skončit nejpozději 20 minut před začátkem prvního měřeného tréninku
pro příslušnou třídu.

CHOVÁNÍ JEZDCŮ NA TRATI, DOPROVOD JEZDCŮ


Jezdci si na trati nesmějí vzájemně překážet nebo bránit ostatním v jízdě. Jezdci musí mít při
jízdě nohy v neustálém kontaktu se stupačkami, zejména v zatáčkách. Nedodržení této
podmínky během tréninků bude potrestáno vymazáním nejrychlejšího kola z tréninků, každé
nedodržení při závodě přidáním 1 sekundy k celkovému času. To neplatí pouze v případě, že
signalizují vjíždění do boxové uličky.
Jízda v protisměru je zakázána! Svévolné zastavení na dráze není dovoleno. Zkoušky startů
jsou povoleny pouze po ukončení tréninků šachovnicovou vlajkou, a to vždy na bezpečném
místě dráhy.


Pomoc jezdci jinými osobami (zákonný zástupce/mechanik) je během tréninků a v závodě
povolena. Podmínkou je registrace těchto osob na ředitelství závodu a bezpodmínečné použití
reflexní vesty! Za chování zákonných zástupců/mechaniků v prostorách závodiště odpovídá
jezdec.


Elektronická komunikace s jezdci přes interphone apod. je zakázána.
Rychlost jízdy v boxové uličce a PZS se rovná rychlosti chůze.

POSTUP STARTU

U všech kategorií MMČR a PČR Miniracing je odstrkování nohami při startu povoleno a
to pouze v případě, že jezdec stále na svém motocyklu sedí.

PŘEDČASNÝ START

Předčasný start (jump-start) je definován jako pohyb motocyklu dopředu během rozsvícení
červeného světla. O penalizaci rozhodne Jury na základě návrhu ředitele závodu. Musí
informovat tým a jezdce do 5 minut od startu. Předčasný start je penalizován připočtením 10 -
30 sec. k celkovému času jezdce v závodu. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat protest.

PROTESTY

Protest musí být předložen v souladu s platným Disciplinárním řádem FMS AČR a stanoveným
poplatkem 5000 Kč. Jiná forma protestu není přípustná.

 

Celé sportovní řády pro Miniracing naleznete ZDE

 

  • Autor: Smrz Academy
  • Vydáno: 18.06 2020