Koncept sezóny 2020 Miniracing

 • 30.10 2019

Informace k organizaci MMČR Miniracing 2020

Stav MMČR Miniracing 2019

Komise SZM v AČR na základě jednání se zástupci jezdců vypracovala koncept sezóny Miniracing 2019. Tento koncept obsahuje oproti roku 2018 především tyto změny:

 • zkrácení závodního víkendu na sobotu
 • rozdělení tříd v některých závodech v závislosti na charakteru okruhu
 • výrazné snížení vkladů do závodu
 • důraz na medializaci závodů

 V předsezónní přípravě byla věnovaná obrovská pozornost vizuálnímu zatraktivnění šampionátu. Připravili jsme jednotný design a komunikační materiály pro celý šampionát:

 • MMČR Miniracing má své logo
 • každá třída má své logo
 • sjednotili jsme design ostatních komunikačních materiálů:
 • každý závodník dostal triko účastníka MMČR Miniracing

Hodnocení sezóny 2019:

Již v prvních závodech se změny v uspořádání podniků potvrdili jako cesta, která má smysl a potenciál do budoucna.
Po dlouhé době se do MMČR vrátili nejmladší jezdci a to ve třídách Minimoto Junior A+B. Oproti loňsku jde o nárůst počtu jezdců více než dvojnásobný. V těchto třídách byl zároveň změněn způsob technické přejímky a částečně odstranil debaty nad regulérností závodů. V průběhu sezóny začalo opět docházet k diskusím nad „poctivostí“ jednotlivých jezdců, obviňování z podvádění apod. Technické kontroly se musí pro 2020 ještě zpřísnit.
Nesmírně pozitivně hodnotí rodiče a týmy zařazení ukázkových jízd akademií do závodního programu. Těchto jízd se účastní ti nejmladší závodníci, kteří ještě nemají věk pro zřízení licence. V UJ akademií bylo hodnoceno 13(!) jezdců což je obrovský příslib do budoucna. Mimochodem je to víc jezdců, než se účastnilo tříd Minimoto junior A+B dohromady v roce 2018.

Výstavním produktem MMČR Miniracing se pro rok 2019 stala třída Mini GP Open. V této třídě bylo hodnoceno 23 jezdců. Stabilně na startovním roštu stálo více než 18 závodníků, což je na malý okruh fantastické číslo! Tento nárůst způsobili:

 • především jezdci na strojích Ohvale 160, kterých se účastní 8 – 10.  
 • postup silné generace Smrz Academy a Malminibike akademie Brno do této třídy na speciálech s motory Honda CRF 150, kterých se účastní také 8 – 10.

Abychom motivovali jezdce na Ohvale 160 k účasti, vypsali jsme jim mimo oficiální tabulky i vlastní hodnocení těchto motocyklů a byly odměňováni poháry.
Pro rok 2020 navrhujeme třídu Ohvale 160 osamostatnit.
Třída Mini GP O měla bohužel ze začátku pouze 2 stabilní jezdce. Nicméně na Slovensku a Maďarsku je tato třída velmi silná a již v Třinci se ukázalo, že by mohlo být pro závodníky ze zmíněných zemí atraktivní účastnit se MMČR.
Stabilní účast je v kategorii Mini GP Stock. Přes počáteční rozpaky v prvním závodě sezóny (3 jezdci) se počet ustálil na 10 – 12 jezdcích na dalších závodech. Oproti 2018 jde o nárůst o 2 jezdce.
16 – 19 jezdců v třídách Jawa 50 RS a GP je další vynikající zpráva. Jezdců oproti loňsku opět přibylo a jejich účast je naprosto stabilní. Zároveň stoupá i kvalita samotných jezdců. Tyto závody jsou vynikajícím zpestřením juniorského šampionátu.     
Zklamáním byla bohužel třída Minimotard. Tato třída je brána jezdci jako doplňková/tréninková třída k jejich hlavní třídě. A ne vždy nastoupí do závodu, i když jsou přihlášeni. Tuto třídu navrhujeme pro 2020 zrušit. Jezdcům, kteří by přesto chtěli závodit na motocyklech typu Minimotard, umožníme závodit ve třídě Mini GP Open.

Celkově bylo klasifikováno 118 jezdců v závodech 2019. To je nárůst počtu jezdců proti roku 2018 (celková klasifikace včetně jezdců JIMC - Maďarsko, Slovensko) o 31 závodníků!

Medializace

V roce 2019 byl kladen na medializaci velký důraz. Každý závod měl své výstupy.

 • preview
 • zpráva ze závodu
 • video ze závodu

Textové výstupy byly pravidelně zveřejňovány na:

Ukázky výstupů:

Videa ze závodů jsou primárně šířena přes Facebook. Počet zhlédnutí se ustálil na čísle 2000 u každého.

 Navrhované změny pro sezónu 2020:

 1. Rozdělení tříd na skupiny, kdy na některých okruzích jeli pouze třídy skupiny Minimoto (Pardubice, ČB) a na některých pouze třídy skupiny Mini GP (Písek, Vysoké Mýto), se neosvědčilo. A to hlavně z ekonomických důvodů. Proto se třídy rozdělovat nebudou a závody budou absolvovat všechny třídy společně..
 2. Bylo zahájeno jednání se SMF o společném šampionátu. Zástupci AČR si kladou tyto základní podmínky:
  • Vypsané třídy:
   • Yamaha PW 50
   • Minimoto Junior A
   • Minimoto Junior B
   • Senior Open 50
   • Mini GP Stock
   • Mini GP Open
   • Ohvale 110
   • Ohvale 160
   • Jawa 50 RS
   • Jawa 50 GP
  • Max 2 závody na Slovensku a to pouze na okruzích Slovakiaring, Dlhá
  • SMF se bude podílet finančně na organizaci šampionátu
 3. Závody pro rok 2020 ZDE
 4. U třídy Mini GP Open vzniká problém, který je nutné ihned řešit. Motocykly pro tuto třídu jsou v podstatě nedostupné. Osamostatněním třídy Ohvale 160 pro 2020 zbude v ČR cca 8 strojů pro tuto třídu. Řešením nedostatku motocyklů se jeví motocykl MIR Moto 5 2019. Ač je objemem vysoko nad limit třídy (250 ccm), výkonově odpovídá speciálům Metrakit s motory Honda CRF 150. Navrhujeme zařadit tyto motocykly jako součást třídy Mini GP Open od roku 2020. V průběhu sezony může dojít k úpravám pravidel pro tuto třídu dle porovnání těchto motocyklů se zbytkem pole tak, aby se případné výkonové rozdíly co nejvíce eliminovaly.
 5. Do programu MMČR bude zařazen předsezónní oficiální test se školením jezdců.
 6. Úprava tříd:
  • ruší se třída Minimotard
  • třída Ohvale 110 jako MMČR (v roce 2019 PČR Mini GP O)
  • třída Ohvale 160 jako MMČR (v roce 2019 součástí MMČR Mini GP Open)
  • třída Yamaha PW 50 (podmínkou dohoda se SMF)
  • třída Mini GP Open – možnost použití motocyklů MIR Moto 5 2019
 7. Součástí programu nadále zůstávají jízdy akademií. Zde je nutné zpřísnit pravidla:
  • mohou se účastnit POUZE jezdci mladší 6 let, kteří nemohou mít licenci.
  • pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu jezdci, který nevlastní licenci a zároveň je starší 6 let. Tato divoká karta smí být udělena maximálně na 3 závody za sezónu každému jezdci.
  • důsledně dodržovat technické předpisy.
 8. Technické kontroly:
  • zajistit důslednější technické kontrol u všech tříd
  • periodická kontrola po každé jízdě v UZ
  • namátkové kontroly
  • zajistit technické předpisy pro třídy Ohvale 110, Ohvale 160
  • doplnit tech. předpisy Mini GP Open o motocykly MIR Moto 5 2019
 9. Zvýšit vklady za podnik:
  • Zvýhodněný:           1000,- Kč
  • Běžný:                    1300,- Kč  

Třídy pro MMČR Miniracing 2020:

Yamaha PW 50

 • věkový limit
 • technické předpisy dodá SMF

MiniMoto Junior A

 • věkový limit: 6 – 10 let
 • technické předpisy dle 2019

MiniMoto Junior B

 • věkový limit: 8 – 12 let
 • technické předpisy dle 2019

Senior Open 50

 • věkový limit: od 12 let
 • technické předpisy dle 2019

 Mini GP Stock

 • věkový limit: 7 – 15 let
 • technické předpisy dle 2019

 Ohvale 110

 • věkový limit: 7 – 15 let
 • motocykl Ohvale 110 ccm bez úprav
 • technické předpisy budou vypracovány 02/2020

Ohvale 160

 • věkový limit: od 8 let
 • motocykl Ohvale 160 ccm bez úprav
 • technické předpisy budou vypracovány 02/2020

 Mini GP Open

 • věkový limit: od 8 let
 • motocykly do 160 ccm zůstávají dle technických předpisů 2019
 • nově budou akceptovány motocykly MIR Moto 5 2019 za těchto podmínek:
  • může se vyměnit přepákování, řídítka, rukojeť plynu, ovládací páky, plexi, brzdové destičky, řetězová sada, brzdové hadičky, olejové náplně, zadní a přední pružiny pérování, (nikoli jednotka tlumení nebo cartrige) vzduchový a olejový filtr
  • vše ostatní musí zůstat originál. Zejména hlava a válec motoru, počet a průměry ventilů, zdvih a tvar vačky, ventilové pružiny, převodovka, přepákování pérování, výfukový systém včetně tlumivky, karburátor, kabelový svazek, jednotka CDI, otáčkoměr.
  • pokud není na motocyklu v originálu quikschifter, může být dodán, ale za předpokladu, že nebude napojen na originální svazek a do CDI
  • musí být zachována minimální váha, váha deklarovaná výrobcem
  • technické předpisy budou doplněny o specifikace motocyklu MIR Moto 5 2019 do 02/20.

 Jawa RS

 • věkový limit: od 13 let
 • technické předpisy dle 2019

Jawa GP

 • věkový limit: od 13 let
 • technické předpisy dle 2019

 Pozn:

Doplňkový program:

Akademie (Ukázkové jízdy Akademií)

 • věkový limit: do 6 let
 • mohou se účastnit POUZE jezdci mladší 6 let, kteří nemohou mít licenci.
  • pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu jezdci, který nevlastní licenci a zároveň je starší 6 let. Tato divoká karta smí být udělena maximálně na 3 závody za sezónu každému jezdci.
 • technické předpisy dle předpisů pro třídy Minimoto Junior A+B 2019 s těmito rozdíly:
  • v jízdách akademií může být použitý pouze dvoutaktní motor od výrobců Blata či Polini
  • restriktor pro dvoudobý motor: o minimální tloušťce 3 mm ve výfukovém kanálu, ale před výfukovým potrubím, s kruhovým otvorem o průměru nejvýše 10 mm
  • pro všechna měření tloušťky platí tolerance +/- 0,3 mm, pro průměr otvorů platí tolerance +/- 0,03 mm, všechny otvory musí být měřeny křížovou metodou, tedy po 90°

Systém závodů
Závodní den je pouze jeden a to sobota. V průběhu soboty bude pro všechny třídy MMČR:

 • 2 x volný trénink
 • 1 x kvalifikace
 • 2 x závod

Třídy doplňkového programu mohou odjet část programu (např. kvalifikaci) v rámci pátečních tréninků.
Sobotnímu závodu budou vždy předcházet páteční volné tréninky. Ty budou plně v kompetenci pořadatele. AČR se bude snažit vyjednat přijatelné ceny na každém okruhu, ale nemůže je garantovat.

Kalendář závodů
Předběžný kalendář závodů MMČR 2020:

 • 2. 5. 2020 - Písek - odloženo
 • 16. 5. 2020 - Dlhá - odloženo
 • 30. 5. 2020 - Vysoké Mýto
 • 20. 6. 2020 - Písek
 • 4. 7. 2020 - Most
 • 18 .7. 2020 - Cheb
 • 8. 8. 2020 - Třinec
 • 20. 8. 2020 - Písek - předběžný náhradní termín
 • 29. 8. 2020 - Slovakia ring
 • 19. 9. 2020 - Slovakia ring

 

Komunikace:
V sezoně 2020 bude i nadále kladen důraz na jasnou komunikaci mezi pořadatelem a závodníky.
Zvláštní ustanovení, časový harmonogram, přihláška:

Každý jezdec obdrží po zaplacení startovného celoroční technickou kartu. Na tuto kartu se zaznamená:

 • zaplacení vkladu/formální přejímka
 • technická kontrola

Kartu odevzdává jezdec technickému komisaři při technické přejímce. Technický komisař označí motorku a helmu samolepkou. Pokud nebude mít jezdec technickou přejímku, nebude vpuštěn na okruh.
Rozprava s jezdci bude pro každého jezdce povinná.

Vklady jezdců za podnik
Vklad jezdce za podnik pro sezonu 2020 byl stanoven následovně:

 • ZVÝHODNĚNÝ - v případě včasného přihlášení do závodu
  • jezdec zašle elektronicky přihlášku nejpozději ve středu do 24.00 před závodní sobotou na adresu, která bude vždy uvedena na http://motojunior.cz/
  • jezdec následně platí vklad v místě závodu o závodním víkendu
  • pro všechny třídy - 1000,- Kč
 • BĚŽNÝ - v případě podání přihlášky v den závodu:
  • pro všechny třídy: 1300,- Kč 

Medializace MMČR Miniracing 2020
Každý závod provázejí následující mediální výstupy:

 • preview před závodem
  • stav MMČR
  • informace o okruhu
  • zajímavosti
 • zpráva po závodech
  • zpráva o průběhu závodu
  • fotogalerie
  • videoreportáž ze závodů
 • média:
  • autoklub.cz
  • motorkari.cz
  • motojunior.cz
 • sociální sítě
  • FB
  • Instagram

Koncept sezony 2020 v pdf ke stažení ZDE

Kontakt:

Smrz Academy
České Budějovice
Kontaktní osoba: Aleš Eder
Tel.: + 420 602 436 258
Mail: info@smrzacademy.cz

 

 • Autor: Smrz Academy
 • Vydáno: 30.10 2019