Předposlední závod sezóny Miniracing pro jezdce kategorií Mini GP a Jawa 50 se uskuteční ve Vysokém Mýtě dne 24. 8. 2019

  • 20.08 2019

Závody se konají pod záštitou starosty města Vysokého Mýta Ing. Františka Jiraského.

Autoklub Karosa Vysoké Mýto pořádá Mezinárodní mistrovství a Mezinárodní přebor ČR Miniracing 2019. Mistrovství a přebor jsou otevřeny i pro jezdce s licencemi jiných FMN. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech.

Závody se konají pod záštitou starosty města Vysokého Mýta Ing. Františka Jiraského.

Závodit se bude ve třídách:

Mezinárodní mistrovství ČR:
Mini GP Stock
Mini GP Open
Minimotard
Jawa 50 RS
Jawa 50 GP

Mezinárodní přebor ČR:
Mini GP O

Zvláští ustanovení najdete: ZDE
Časový harmonogram: ZDE
Přihlášku: ZDE 

Charakteristika tratě:
délka 1142 m, šířka 8 – 12 m, převýšení 11 m, délka rovného úseku 200m směr jízdy ve směru hodinových ručiček, propustnost tratě 34 jezdců.

Vklad jezdce za podnik pro sezonu 2019 byl stanoven následovně:

ZVÝHODNĚNÝ - v případě včasného přihlášení do závodu:
◦ jezdec zašle elektronicky přihlášku nejpozději ve středu 21. 8. 2019 do 24.00 hod před závodní sobotou na adresu: tajemnik@autodromvmyto.cz
◦ jezdec následně platí vklad v místě závodu
◦ Pro všechny třídy: 800,- Kč ◦


BĚŽNÝ - v případě podání přihlášky v závodní den:
◦ Pro všechny třídy: 1000,- Kč

Vklady jsou včetně pojištění proti škodě třetí osobě 160,- Kč/ jezdce/ víkend.
Jezdci jedoucí ve více kategoriích hradí pojištění pouze jednou a pojištění se z ceny dalších vkladů odečítá.
Jezdec startující ve dvou třídách platí ve druhé třídě vklad s 50% slevou.

Administrativní a technická kontrola:

Žádnému jezdci nebo stroji není povolen vstup na trať v den závodu, bez úspěšného absolvování administrativní a technické přejímky.

Pátek 23. 8. 2019 17:00 – 19:00

Sobota 24. 8. 2019 8:00 – 9:30

 Parkoviště závodních strojů bude otevřeno v pátek 23. 8. 2019 v 7:00, příjezd do areálu zadní branou od letiště.

V pátek 23. 8. 2019 proběhne tréninkový den od 10:00, trať bude zabezpečena 5TK a RLP se zdravotním záchranářem.

 Důležité upozornění pro jezdce:
V prostoru cílové čáry je měřící smyčka pro snímání průjezdu pouze v šířce dráhy. Je proto nutné pro započítání kola a správného změření času držet se ve vyznačené šířce trati (jinými slovy nejezdit v prostoru cíle za krajnici!). Jízda mimo vyznačenou trať může být penalizována.

Trénink:
Mimo tréninky vypsané v časovém harmonogramu je přísně zakázáno jezdit na závodní trati. Tréninky probíhají podle časového rozvrhu. Přesný rozpis dle kategorií a tříd bude vyvěšen na místě konání závodu na vývěsce. Volný i měřený trénink bude probíhat dle časového harmonogramu. Aby se jezdec kvalifikoval do závodu, musí během absolvovaných tréninků odjet alespoň 3 kola.

Závody:
Závody každé třídy se jedou jako dvě samostatně bodované jízdy. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů bude provedeno do třetího místa na základě součtu bodů z obou závodů.

Závody jednotlivých tříd se pojedou na následující počet kol:

Mini GP Stock, Mini GP Open, Mini GP O 12 min + 2 kola
Jawa RS, Jawa GP 12 min + 2 kola
Minimotard 12 min + 2 kola

Ceny: Jezdci na 1. – 3. místě obdrží pohár a věnec.

 

 

 

  • Autor: Smrz Academy
  • Vydáno: 20.08 2019